هتلهای کیش نمونه

 

 

رزرو هتل پانيذ کیش

 

رزرو هتل پانيذ کیش

 

 

 

مدت تور کیش: 3 شب و 4 روز              نرخ ویژه رزرو هتل های کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 ...... تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 ....... تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 ........ تومان

 

 

 

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

 

 

 

توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر یابد.

 

زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

 

 

 

 

 

تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 

 رزرو هتل گراند کیش

 

  رزرو هتل گراند کیش

 


مدت تور : 3 شب و 4 روز  نرخ ویژه رزرو هتل های کیش

 

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 ....... تومان

 

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 ........ تومان

 

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 ....... تومان

 

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

 

 

 

توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.

 

زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

 

 

 

تلفن رزرو تور : 42632 و  88530609

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

رزرو هتل آراميس کیش

 رزرو هتل آراميس کیش

 
مدت تور کیش : 3 شب و 4 روز                         نرخ ویژه رزرو هتل های کیش

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 ....... تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 ........ تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 ......... تومان

 

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 
تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

رزرو هتل داریوش کیش

 

رزرو هتل داریوش کیش

 

 
 

 

 

 

 

 

 مدت تور : 3 شب و 4 روز                        نرخ ویژه رزرو هتل های کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 ....... تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 ........ تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 ........ تومان
 
 
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 
تلفن رزرو تور  : 42632 و 88530609

 

 

 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 رزرو هتل مارینا پارك کیش

 

  رزرو هتل مارینا پارك کیش

 


مدت تور : 3 شب و 4 روز                     نرخ ویژه رزرو هتل های کیش
 
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 ........ تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 ....... تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 ...... تومان
 
 
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور  :42632 و 88530609

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

رزرو هتل جام جم کیش

 

 رزرو هتل جام جم کیش

 

مدت تور : 3 شب و 4 روز                   نرخ ویژه رزرو هتل های کیش

 

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                        .......  تومان

 

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                        ........   تومان

 

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                        .......   تومان

 

 

 

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

 

توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

 

تلفن رزرو تور  :42632 و 88530609

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

رزرو هتل سارا کیش

 

 رزرو هتل سارا کیش

 

 

 

مدت تور : 3 شب و 4 روز                         نرخ ویژه رزرو هتل های کیش

 

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                         ......  تومان

 

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                         ......   تومان

 

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                         ......   تومان

 

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

 

 

 

توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

 

تلفن رزرو تور  :42632 و 88530609