تسهيلات گردشگری ویژه اعضا سازمان نظام مهندسی

طبق تفاهم نامه موجود با سازمان نظام مهندسی ، اعضا اين سازمان مي توانند از تسهيلات مربوط به خدمات گردشگری تا سقف 70 ميليون ريال استفاده نمايند

برای اين منظور اعضا محترم باید كارت ويژه تسهيلات را در يكی از مراكز شارژ (و يا دفتر آژانس چهارفصل) شارژ نمایند و برای خريد استفاده کنند

اعضا محترم برای دريافت آخرين اطلاعات مربوط به تسهيلات مي توانند با كيك بر روي فرم مشخصات اعضا اطلاعات تماس خود را وارد نمايند

ثبت اطلاعات تماس اعضا سازمان نظام مهندسی

.

همچنين اعضا محترم صاحب شركتهای عمرانی ، برق ، بازرگانی و ساير شركتهاي مرتبط كه مي خواهند از تسهيلات ويژه شركتها مانند تهيه بليط ، سفرهاي نمايشگاهی ،تورهاي آموزشی و ... برای شركت خود استفاده نمايند ميتوانند فرم زير را براي ثبت اطلاعات شركت خود تكميل نمايند

تبت اطلاعات شركتهاي فنی ، مهندسی ، بازرگانی

. 

برخی از پكيجهای تورهاي ويژه سازمان نظام مهنسی

 پكيج تور اروپا سازمان نظام مهندسی ساختمان