تور هتلهای کیش اسفند 92

 

تور هتل پانيذ کیش

net hotel paniz kish
 

 

 

 

 مدت تور : 2 شب و 3 روز  نرخ ویژه تور هتلهای کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 310000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 298000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 289000 تومان
 
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر یابد.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 
 
تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 تور هتل گراند کیش

 

 net hotel gerand kish
 
مدت تور : 2 شب و 3 روز  نرخ ویژه تور هتلهای کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 331000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 276000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 267000 تومان

 

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 

تلفن رزرو تور : 42632 و  88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور هتل آراميس کیش

 

net hotel aramis kish

 

 

     

 

 

 

 
مدت تور : 2 شب و 3 روز  نرخ ویژه تور هتلهای کیش

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 315000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 282000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 268000 تومان

 

خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 
تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور هتل داریوش کیش

net hotel darush kish
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مدت تور : 2 شب و 3 روز  نرخ ویژه تور هتلهای کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 472000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 365000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 358000 تومان
 
 
خدمات توربلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 
تلفن رزرو تور  : 42632 و 88530609

 
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 تور هتل مارینا پارك کیش

 net hotel marina park kish


مدت تور : 2 شب و 3 روز  نرخ ویژه تور  هتلهای کیش
 
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 728000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 735000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 716000 تومان
 
 
خدمات توربلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور  :42632 و 88530609

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور هتل جام جم کیش

net hotel jame jam kish

مدت تور : 2 شب و 3 روز نرخ ویژه تور هتلهای کیش

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                         312000  تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                        316000   تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                        319000   تومان

 

خدمات توربلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور  :42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور هتل سارا کیش

net hotel sara kish

 

مدت تور : 2 شب و 3 روز نرخ ویژه تور هتلهای کیش

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                         324000  تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                         328000   تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                        343000   تومان

خدمات توربلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

 

توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور  :42632 و 88530609