آخرین قیمت هتلهای کیش ویژه اسفند 94

 

رزرو هتل پانيذ کیش اسفند 94

رزرو هتل پانيذ کیش
 
 

رزرو هتلهای کیش اسفند 94 | تور کیش ویژه زمستان 94

 
مدت تور کیش: 2 شب و 3 روز نرخ ویژه رزرو هتل های کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 315000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 300000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 270000 تومان
خدمات تور : بلیط ،اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر یابد.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

رزرو هتل گراند کیش اسفند 94

 
 رزرو هتل گراند کیش
 

 

رزرو هتلهای کیش اسفند 94 | تور کیش ویژه زمستان 94

 
مدت تور : 2 شب و 3 روز نرخ ویژه رزرو هتل های کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 300000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 280000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 230000 تومان

خدمات تور : بلیط ،اقامت ، صبحانه بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

رزرو هتل آراميس کیش اسفند 94

رزرو هتل آراميس کیش

 

رزرو هتلهای کیش اسفند 94 | تور کیش ویژه زمستان 94


مدت تور کیش : 2 شب و 3 روز نرخ ویژه رزرو هتل های کیش

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 420000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 390000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 360000 تومان

خدمات تور : بلیط ،اقامت ، صبحانه بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 
تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

رزرو هتل داریوش کیش اسفند 94

رزرو هتل داریوش کیش

 

رزرو هتلهای کیش اسفند 94 | تور کیش ویژه زمستان 94

مدت تور : 2 شب و 3 روز نرخ ویژه رزرو هتل های کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 450000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 410000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 400000 تومان
 
خدمات تور : بلیط ،اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
 
تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
رزرو هتل مارینا پارك کیش اسفند 94

 رزرو هتل مارینا پارك کیش

 رزرو هتلهای کیش اسفند 94 | تور کیش ویژه زمستان 94

مدت تور : 2 شب و 3 روز نرخ ویژه رزرو هتل های کیش
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 765000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 720000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 700000 تومان
 
خدمات تور : بلیط ،اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور :42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

رزرو هتل جام جم کیش اسفند 94

 

رزرو هتل جام جم کیش

 

رزرو هتلهای کیش اسفند 94 | تور کیش ویژه زمستان 94

مدت تور : 2 شب و 3 روز نرخ ویژه رزرو هتل های کیش

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 350000 تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 326000 تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 300000 تومان

خدمات تور : بلیط ،اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
تلفن رزرو تور :42632 و 88530609

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

رزرو هتل سارا کیش اسفند 94

رزرو هتل سارا کیش

 

رزرو هتلهای کیش اسفند 94 | تور کیش ویژه زمستان 94

مدت تور : 2 شب و 3 روز نرخ ویژه رزرو هتل های کیش

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته 342000 تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته 300000 تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته 270000 تومان

خدمات تور : بلیط ،اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
توضيحات تور : نرخ های درج شده ارقام پايه بوده و نرخ ها به نسبت روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند.
زمان تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
تلفن رزرو تور :42632 و 88530609